İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı Gerede Orman İşletme Müdürlüğü Sınırları Dahilinde Olan Üretim Yollarında Yol Tamir Ve Bakımlarının Yapılması Ve Koruge Boru Yerleştirilmesi İçin 420 (Dörtyüzyirmi) Saat Süreyle İş Makinesi (Ekskavatör) Kiralama Hizmet Alımı İşi
İlan Tarihi Sadece Üyeler
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Düzeltilen Maddeler
Detay Sadece Üyeler
Yeterlilik Sadece Üyeler