İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı Eynez Yeraltı Kontrol Şube Müdürlüğüne Bağlı Stok Sahalarından, Soma B Termik Santrali 1-4, Yırca Kapı Ve 5-6 Ünitelerine 220.000 Ton Kömürün Taşınması Ve Boşaltılması İşi.
İlan Tarihi Sadece Üyeler
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Detay Sadece Üyeler
Yeterlilik Sadece Üyeler