İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı Araklı-dağbaşı-uğrak (dokap) İl Yolu Km:0+000-6+600 Arası Aşınma Tabakası Ve Km:6+600-7+300 Arası Toprak İşleri, Sanat Yapıları Ve Üstyapı (bsk) İşleri Yapılması (ikmal) İşi
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Düzeltilen Maddeler
Detay Sadece Üyeler
Yeterlilik Sadece Üyeler