İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Mke Ağır Silah Ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü - Kırıkkale
İşin Adı Sarf Malzeme Ambarına Saha Betonu Düzenlenmesi İşi
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.05.2019 15:00:00
Son Teklif Tarihi 23.05.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

MKE AĞIR SİLAH VE ÇELİK FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

Fabrikamızda Kullanılmak Üzere, Belirlen İdari Şartname ve Teknik Şartnameye Göre 6 Kalemde Sarf Malzeme Ambarına Saha Betonu Düzenlenmesi  Doğrudan Temin Usulünce Alınacaktır.

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati : 23.05.2019  Saat : 15:00

Yeterlilik