İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Elazığ İli Arıcak İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
İşin Adı Halı Saha Taş Duvar Yapım İşi
İlan Tarihi İSTİHBARAT
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.05.2019 16:00:00
Son Teklif Tarihi 22.05.2019
Düzeltilen Maddeler
Detay

DOĞRUDAN TEMİN İHALE İLANI

ARICAK KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI’NDAN

İhalenin Konusu                                 :

Halı Saha Taş Duvar Yapım İşi

İhaleyi Yapan Birim Adı                   :

Arıcak Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

Adres                                                   :

Halil Yavuz Mah. Mendüş Mevkii Hükümet Konağı.

Telefon                                                :

0424 7712096

Fax                                                       :

0424 7712092

İhale Dokümanının Alınacağı Yer   :

Arıcak Köylere Hizmet Götürme Birliği Odası – Arıcak

İhalenin Usulü                                    :

Doğrudan Temin (KHGB İhale Yönetmeliği 19/b Maddesi)

İhaleye Katılabilecek Olanlar           :

Yurtiçinde faaliyet gösteren firmalar

         KHGB İhale Yönetmeliği 19./b Maddesi   uyarınca Doğrudan Temin Usulüne göre yapılacak olan yukarda konusu belirtilen yapım işi ihalesi için teklif vermek isteyenlerin, tekliflerini 22/05/2019 Çarşamba Günü  Saat: 16:00’ya kadar Arıcak Köylere Hizmet Götürme Birliği Odasına vermeleri gerekmektedir.

İhale Üzerinde Kalan İstekliden Sözleşme Esnasında İbraz Edilmesi İstenecek Belgeler:

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi;

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

d) Şahıs ise önlü arkalı kimlik fotokopisi;

e) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden borcu yoktur belgesi;

f) Bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan borcu yoktur belgesi;

g) Kesin Teminat (verilen teklifin en az %6’ sı);

h) Yapım İşinde Kullanacağı Yapı Araçları Taahhütnamesi.

         Birlik, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


Yeterlilik