İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı İnegöl Katı Atık Düzenli Depolama Sahasına Atık İşletme (fiziksel Önişlem Ve Aty Üretim ) Tesisinin Yapılması Ve Mevcut Depolama Sahasıyla Birlikte İşletilmesi İşi
İlan Tarihi 17.05.2019 (R.G)
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Düzeltilen Maddeler
Detay Sadece Üyeler
Yeterlilik Sadece Üyeler