İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı İzmir Hafif Raylı Sistemi 6 Aşama Eski İzmir Hattı Tünel Ve İstasyonlar Uygulama Projeleri, İhale Dokümanları, Çed Raporu, Ulaşım Etüdü, Fizibilite Raporu Ve Zemin Etütleri Hazırlanmasına Ait Danışmanlık Hizmet Alımı İşi
İlan Tarihi 15.08.2019
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Düzeltilen Maddeler
Detay Sadece Üyeler
Yeterlilik Sadece Üyeler