İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğünce 2019 Yılı Yangın Sezonunda İş Makinaları Nakli İçin En Az 35 (otuzbeş) Ton Taşıma Kapasiteli 1(bir) Adet Treyler Kiralama (24 Saat Esasına Göre Akaryakıt İdareye Ait Olmak Koşuluyla,sürücüsü Dahil)
İlan Tarihi 17.05.2019
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Düzeltilen Maddeler
Detay Sadece Üyeler
Yeterlilik Sadece Üyeler