İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tcdd İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal Ve Hizmet Alım İhale Komisyonu- Ankara
İşin Adı 2 Bölge Müdürlüğü Boğazköprü Ulukışla Arası Elektrifikasyon Tesislerinde Kullanılmak Üzere İhtiyaç Listesinde Belirtilen 11 Adet Yardımcı Servis Trafosu Alınacaktır
İlan Tarihi 12.05.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 05.06.2018 10:00:00
Son Teklif Tarihi 05.06.2018 10:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay

İhale Kayıt No                           :  2018/232209

1 - İdarenin:

a) Adresi                                    :  TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0312 211 14 49-211 12 25

c) Elektronik Posta Adresi         :

2 - İhale konusu hizmetin adı ve süresi: 2 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BOGAZKÖPRÜ-ULUKIŞLA ARASI ELEKTİFİKASYON TESİSLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE 11 ADET 27,5 KV/230V 160 KVA 2 ADET 27,5 KV/230 V 250 YARDIMCI SERVİS TRAFOSU ALIM İŞİ Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tarihi ve saati: 05/06/2018 Salı günü, saat 10:00

4 - İhalenin yapılacağı adres: TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu Behiçbey-Yenimahalle / ANKARA

5 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 05/06/2018 günü saat 10:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 2. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi Muhasebe ve Finansman Servis Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil 300,00.- TL bedelle temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

Yeterlilik