İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tcdd Taşımacılık A.ş. Genel Müdürlüğü Yht İşletme Müdürlüğü- Ankara
İşin Adı 65000 Tipi Yht Setlerine Muhtelif Amortisör Satın Alınacaktır
İlan Tarihi 13.06.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.07.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 10.07.2018 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay

İhale Kayıt No                                        :  2018/292400

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                :  TCDD Taşımacılık A.Ş YHT İşletme Müdürlüğü Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 10 Ankara Gar Binası Ulus Altındağ/ANKARA

b) Telefon ve Faks Numarası                 :  0312 309 05 15/71676 - 0312324 63 38

c) Elektronik Posta Adresi                     :  yhtisletmemudurlugu@tcddtasimacilik.gov.tr

2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: 576 adet Primer Düşey Amortisörü, 288 adet Sekonder Düşey Amortisörü, 144 adet Yanal Amortisörü ve 288 adet Sendeleme Amortisörü.

Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

3 - Tekliflerin TCDD Taşımacılık A.Ş. YHT İşletme Müdürlüğü İhale Komisyonuna 10/07/2018 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

4 - İhale dokümanı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü YHT İşletme Müdürlüğü İhale Büro Anafartalar Mah. Talatpaşa Bulvarı No: 10 Ankara Gar Binası Ulus Altındağ/ANKARA adresinde görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez Veznesinden (Zemin kat) KDV Dahil 200,00 TL bedelle temin edilebilir.

5 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

6 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

Yeterlilik