İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü(tki)- Ankara
İşin Adı Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır
İlan Tarihi 13.06.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 10.07.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 10.07.2018 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay

İhale Kayıt No                                        :  2018/298850

1 - İdarenin

a) Adı                                                     :  Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

  Adresi                                                  :  Hipodrom Cad. No: 12 Yenimahalle/ANKARA

  Tel ve faks                                            :  Tel  : (0312) 540 10 00

                                                                  Faks: (0312) 540 16 60

  Elektronik posta adresi                         :  tkisatinalma@tki.gov.tr.

2 - İhale Konusu Hizmetin;

a) Niteliği, Türü ve Miktarı                    :  TKİ Dodurga Kontrol Müdürlüğü’nün şehir içi ve şehirlerarası dış görevleri, bünyesinde bulunan rödövanslısahaların kontrol, denetleme işleri ve diğer işlerinde kullanılmak üzere sürücüleri ile iki adet binek aracın, iki yıl süreyle, 144.000 Km kiralanması işi.

b) Yapılacağı Yer                                   :  T.K.İ. Dodurga Kontrol Müdürlüğü 19060 Dodurga/ ÇORUM

c) İşin Süresi                                          :  Yüklenici araçlarını işe başlatmak için Dodurga Kontrol Müdürlüğüne dilekçe ile başvurur ve Kontrol Müdürlüğünce teşkil edilecek araç kabul komisyonu tarafından, araçlar istenilen özelliklerde olduğunun tespit edilmesi durumunda, yüklenicinin işe başlamasına izin verilecek olup işin süresi 730 (yediyüzotuz) takvim günüdür.

3 - İhalenin Yapılacağı Yer                    :  TKİ Genel Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 12

                                                                  Yenimahalle/ANKARA

4 - İhale Tarih ve Saati                           :  10.07.2018  14.00

5 - İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini:

a) İhale dokümanı TKİ Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı Kat: 11 Oda No: 1108 Hipodrom Caddesi No: 12 Yenimahalle/ANKARA adresinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

b) TKİ Dodurga Kontrol Müdürlüğü Dodurga/ÇORUM adreslerinde bedelsiz olarak görülebilir ve bedeli karşılığı temin edilir.

c) İhale dokümanı bedeli 30,-TL (KDV dahildir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.

6 - Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saatte TKİ Genel Müdürlüğü Genel Evrak ve Arşiv Şefliği Zemin kat Oda No: DZ-25 Hipodrom Cad. No: 12  06330Yenimahalle/ANKARA adresine verilebileceği gibi İadeli - Taahhütlü Posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici Teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren 30 günden az olmamak üzere isteklilerce belirlenir.

8 - Tekliflerin Geçerlilik Süresi: Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; Ceza ve İhalelerden Yasaklama Hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabii değildir.

10 - Firmaların ihaleye girebilmeleri için EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üyeliği zorunludur.

Yeterlilik