İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tcdd İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Ses Kayıt Cihazı (Kurulum Dahil) Satın Alınacaktır
İlan Tarihi 11.07.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 02.08.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 02.08.2018 14:00:00
Düzeltilen Maddeler
Detay

İhale Kayıt No                                                 :  2018/338965

1 - İdarenin:

a) Adresi                                                          :  TCDD Sivas 4.Bölge Müdürlüğü

b) Telefon ve Faks Numarası                          :  0 346 221 70 00 - 0 346 222 23 14

c) Elektronik Posta Adresi                               :  4bolgeihalekomisyonu@tcdd.gov.tr

2 - İhale Konusu Malın Adı ve Miktarı           :  8 Adet ses kayıt cihazı (kurulum dahil) satın alınması işi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dökümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyon Şefliğine (3 kat 325 nolu oda) 02/08/2018 günü saat 14:00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1.Kat 113 nolu oda)

5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Şefliğinde (3. kat 325 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla İhale Komisyonu Şefliğinden (3. kat 325 nolu oda) temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

Yeterlilik