İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı Dereköy Stok Sahalarından 180.000 Ton Kömürün Yüklenmesi, Soma B Termik Santralı 1-4 Ünitelerine (Balcıkapı-Yırcakapı Döküm Noktalarına) Ve 5-6 Ünitesine Taşınması Ve Boşaltılması İşi
İlan Tarihi 03.01.2019 (R.G)
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Düzeltilen Maddeler
Detay Sadece Üyeler
Yeterlilik Sadece Üyeler