İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Sadece Üyeler
İşin Adı Kontrol Şube Müdürlüğü Eynez Yeraltı Kontrol Başmühendisliği’ne Bağlı Stok Sahalarından 550.000 Ton Kömürün Yüklenmesi, Soma B Termik Santrali 1-4 Ve 5-6 Üniteleri Kamyon Bunkerlerine Veya Stok Sahalarına Taşınması Ve Boşaltılması İşi
İlan Tarihi 09.02.2019 (R.G)
İhale K.No Sadece Üyeler
İnternet Adresi Sadece Üyeler İtirazen Başvuru Bedeli
İhale Tarihi Sadece Üyeler
Son Teklif Tarihi Sadece Üyeler
Düzeltilen Maddeler
Detay Sadece Üyeler
Yeterlilik Sadece Üyeler