İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tcdd İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğü
İşin Adı Tcdd 3. Bölge Müdürlüğü İzmir Banliyö Sistemlerinde R:200’den Dar Kurplarda Ray Yağlama Sistemi Kurulması İşi İhale Edilecektir
İlan Tarihi 12.06.2018 (R.G)
İhale K.No 2018/268327
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 22.06.2018 15:00:00
Son Teklif Tarihi 22.06.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay

İhale Kayıt                                           :  2018/268327

1 - İdarenin:

a) Adresi                                             :  TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Atatürk Caddesi Binbaşı Fazıl Bey Meydanı No: 121/A  35220 Alsancak/ İZMİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0232 464 31 31/4931 - 0232 464 77 98

c) Elektronik Posta Adresi                  :  tcddihale35@gmail.com

d) İnternet Adresi                                :  http://www.tcdd.gov.tr/ihaleler

2 - İhale konusu malın

     adı ve miktarı                                 :  6 Adet Ray Yağlama Sistemi.

3 - Yukarıda belirtilen alımımız YERLİ İSTEKLİLERDEN teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

4 - Tekliflerin TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyonu Başkanlığına 22.06.2018 Tarihi Cuma Günü Saat 15.00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım İhale Komisyonu bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup TCDD İşletmesi 3. Bölge Müdürlüğü veznesinden (KDV Dahil) 100,00.- TL bedelle temin edilebilir.

6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.

Yeterlilik