İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü- Ankara
İşin Adı 2 Adet 12 Metrelik Bmc Marka Belde Model Kan Bağışı Otobüsünün Tadilat Ve Onarım Hizmet Alımı İşi İhale Edilecektir
İlan Tarihi 14.06.2018 (R.G)
İhale K.No
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 09.07.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 09.07.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay

1 - Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Orta Karadeniz (Samsun) Bölge Kan Merkezi ve bağlı kan bağış merkezi ihtiyacı için 2 Adet 12 Metrelik BMC Marka Belde Model Kan Bağışı Otobüsünün Tadilat ve Onarım İşi hizmet alımı İdari, Teknik Şartname ve ekleri hükümlerine göre davet usulü kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme/açık artırma pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacaktır.

2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

3 - İhaleye ait şartnameler “Türk Kızılayı Cad. No: 1   06790 Etimesgut/ANKARA” adresindeki Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.

4 - İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr adresinden ulaşılabilecektir. 0 (312) 293 62 00 nolu telefon numarasından bilgi alınabilecektir.

5 - Firmaların tekliflerini en geç 09.07.2018 günü saat 09:00’a kadar Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Ataç 1 Sokak No: 32 YENİŞEHİR/ANKARA adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Lojistik Direktörlüğü/Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.

6 - İhale zarfları 09.07.2018 günü saat 14:00’da Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. (Türk Kızılayı Cad. No: 1 Etimesgut/ANKARA)

7 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8 - Telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9 - Türk Kızılay Derneği 6639 sayılı Kanun ve 11 Şubat 2016/29621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında KDV’den müstesnadır.

10 - Kurumumuz 4734 sayılı Kanuna tabi değildir.

Yeterlilik