İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tki Kurumu Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü- Çanakkale
İşin Adı Lastik Kaplama İşi İhale Edilecektir
İlan Tarihi 14.06.2018 (R.G)
İhale K.No 2018/296186
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 04.07.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 04.07.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay

İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu kamyon ve iş makinalarının lastik kaplama işi açık ihale (kapalı zarf) usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/296186

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  TKİ Çan Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü Cumhuriyet Mah. Dr. Hacı İbrahim BODUR Cad. No: 206 ÇAN/ ÇANAKKALE

b) Telefon ve Faks numarası               :  Tel: 0286-416 20 01      Faks: 0286-416 37 00

c) Elektronik Posta Adresi                  :  clibilgiislem@cli.gov.tr

d) İnternet adresi                                 :  www.cli.gov.tr.

2 - İhale konusu malın:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  İşletme Müdürlüğümüze ait Komatsu kamyon ve iş makinalarının lastik kaplama işi.

b) Teslim yeri                                      :  ÇLİ Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE

3 - İhalenin

a) İhale Usulü                                     :  Açık İhale (Kapalı zarf)

b) Yapılacağı yer                                 :  ÇLİ Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu

c) Tarihi ve saati                                  :  04/07/2018 Çarşamba günü saat 14:00

d) Dosya no                                        :  2018-07/KÇLİ-LASTİK KAPLAMA

4 - İhaleye ait dökümanlar; Çan’da, ÇLİ Satın Alma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinde görülebilir ve “Ziraat Bankası Çan Şb. TR88 0001 0003 3832 8725 2750 41,Halk Bankası Çan Şb.TR13 0001 2009 6410 0013 0000 03,Vakıfbank Çan Şb. TR10 0001 5001 5800 7286 0732 82 nolu ÇLİ Banka hesaplarına KDV dahil 150,00 TL (posta yoluyla 160,00 TL) yatırılması karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanınısatın almaları zorunludur.

5 - Teklifler 04/07/2018 Çarşamba günü saat 14.00’e kadar Ç.L.İ. Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son başvuru saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6 - İstekliler teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda Geçici Teminat vereceklerdir.

7 - Verilen Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

8 - Kurumumuz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

Yeterlilik