İhale Haberi Kullanıcı Adı
İhale Haberi Şifre
Kurum Adı Tülomsaş Genel Müdürlüğü- Eskişehir
İşin Adı Hassas Ölçme Tezgahının Modernizasyonu İşi Yaptırılacaktır
İlan Tarihi 09.07.2018 (R.G)
İhale K.No 2018/334862
İnternet Adresi Sadece Üyeler Sadece Üyeler
İhale Tarihi 23.07.2018 14:00:00
Son Teklif Tarihi 23.07.2018
Düzeltilen Maddeler
Detay

İhale Kayıt Numarası                          :  2018/334862

1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  Ahmet Kanatlı Cad. 26490/ESKİŞEHİR

b) Telefon ve Faks Numarası              :  0(222) 224 00 00 (4435-4436)/225 50 60 - 225 72 72

2 - İhale konusu işin niteliği,

     türü ve miktarı                                :  1 adet Leitz PMM 12 10 6 Hassas Ölçme Tezgahının Modernizasyonu işi teknik şartnameye göre yaptırılacaktır.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  TÜLOMSAŞ İhale Komisyonu Toplantı Salonu,

b) Tarihi ve saati                                 :  23.07.2018 - Saat 14:00

4 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli isteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir.

5 - Tekliflerin TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığına 23/07/2018 günü saat 14:00’e kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.

6 - İhale dokümanı TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğü Satınalma İkmal Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup aynı adresten 100,- TL bedelle (KDV dahil) temin edilebilir.

7 - Teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranında geçici teminat verilecektir.

8 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir.


Yeterlilik